ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PRIME Energy – Indoor ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ TECHNICAL ANNALS ΤΟΥ ΤΕΕ

Στο πλαίσιο του έργου PRIME Energy-Indoor εκπονήθηκε εργασία με τίτλο «Application of energy signature method to analyze the energy consumption patterns before and during the COVID-19 pandemic in two public office buildings in Thessaloniki, Greece» η οποία δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό του ΤΕΕ, Technical Annals (Τεύχος 2, Απρίλιος 2023). Η εργασία συνέκρινε την ενεργειακή κατανάλωση ανάμεσα σε δύο διετίες, πριν την εμφάνιση (2018-2019) και κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 (2020 – 2021). Στόχος ήταν να διαπιστωθεί τυχόν επίδραση των μέτρων lockdown και της εξ’ αποστάσεως εργασίας στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων. Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε σε δύο κτίρια πιλοτικής εφαρμογής του έργου PRIME Energy-Indoor, το πρώην Δημαρχείο Τριανδρίας και τη Διεύθυνση Πρόνοιας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος κανονικοποίησης των καταναλώσεων, γνωστή και ως ενεργειακή υπογραφή. Η μέθοδος ανάγει τα δεδομένα καταναλώσεων σε μέσες κλιματικές συνθήκες, καθιστώντας τα συγκρίσιμα για τις δύο εξεταζόμενες περιόδους. Τα αποτελέσματα έδειξαν μία πτώση της ενεργειακής κατανάλωσης που κυμαίνεται από 16% έως 26% για τα φορτία θέρμανσης/ψύξης και τα φορτία βάσης στα δύο κτίρια κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Η πτώση αυτή δεν οφείλεται στις ετήσιες μεταβολές του καιρού, άρα μπορεί να αποδοθεί σε άλλα αίτια όπως η σποραδικότερη χρήση των κτιρίων. Συγγραφείς του άρθρου ήταν οι: Βαρθολομαίος, Α., Ανδρέου, Ε., Αντωνίου, Α., Λάσκος, Κ. και Αξαρλή, Κ.  Το άρθρο είναι διαθέσιμο στο: https://doi.org/10.12681/ta.34722.

Εικόνες:

Κανονικοποιημένες μέσες καταναλώσεις για τις δύο περιόδους (κτίριο Α).
Κανονικοποιημένες μέσες καταναλώσεις για τις δύο περιόδους (κτίριο Β).