Εταίροι

solar

Εταίροι

Consortis

Η επιχείρηση δραστηριοποιείται από το 2005 στους παρακάτω τομείς: Διαχείριση χωρικών δεδομένων, Παρατήρηση γης, Κτηματολόγιο - διαχείριση γης, Χωρικός σχεδιασμός και ανάπτυξη, Αρχιτεκτονική, Αρχιτεκτονική τοπίου και αστικός σχεδιασμός, Υπηρεσίες εκτίμησης & αξιοποίησης ακινήτων, Περιβαλλοντικές Μελέτες, Διαχείριση υδάτων, Μελέτες υδραυλικών έργων, Υποδομές Μεταφορών, Κυκλοφοριακός σχεδιασμός, Μελέτες Σκοπιμότητας, Σχεδιασμός & διαχείριση έργων, Ενεργειακές επιθεωρήσεις - Πιστοποιήσεις και Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, Συμβούλου Μηχανικού. Η Consortis έχει πλέον στο ενεργητικό της πάνω από 500 έργα σε όλη την επικράτεια και έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 25 Ευρωπαϊκά έργα. Η εταιρεία συνεχίζει να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται συνάπτοντας συνεργασίες με μεγάλες επιχειρήσεις και επενδύοντας συνεχώς σε νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες, προϊόντα και σε ανθρώπινο δυναμικό με βασικό στόχο την ανάπτυξη νέων αξιόπιστων προϊόντων και ποιοτικών υπηρεσιών.

ΑΠΘ- Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας / Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ. είναι Εργαστήριο του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής. Οι βασικοί άξονες έρευνας και εφαρμογών του Εργαστηρίου είναι η ηχομόνωση-ακουστική, η θερμομόνωση, η ενέργεια και τα δομικά προϊόντα. Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Α.Π.Θ διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία από τη λειτουργία του ως ερευνητικό εργαστήριο, εκπαιδευτικό εργαστήριο και εργαστήριο παροχής υπηρεσιών. Έχει υποστηρίξει την υλοποίηση σημαντικού αριθμού ερευνητικών προγραμμάτων και έχει συνεργαστεί με επιτυχία με πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς. Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας αναπτύσσει την επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα στους παρακάτω τομείς: Την αρχιτεκτονική τεχνολογία, την οικοδομική και τη δομική φυσική. Το Εργαστήριο διαθέτει ειδικό σύστημα θαλάμων για τη μέτρηση και την πιστοποίηση της θερμομoνωτικής ικανότητας δομικών υλικών και προϊόντων. Ακόμα, το Εργαστήριο ασχολείται συστηματικά με θέματα περιβάλλοντος και ειδικότερα με το θέμα του αστικού περιβαλλοντικού θορύβου και της πολεοδομικής ηχοπροστασίας.