Συνάντηση Έργου

Στις 23 Αυγούστου του 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των εταίρων εκπόνησης του έργου.

Image hover effect image

23-08-2022